Här på Strandskyddsdelegationens webbplats finns två utbildningar kring strandskyddslagstiftningen. Vi rekommenderar att du använder senaste versionen av Chrome som webbläsare när du genomför webbutbildningen. Använder du annan webbläsare bör du installera senaste versionen och se till att Flash är aktiverat.

Strandskydd

Är du privatperson, företagare eller medlem av en ideell organisation och vill lära dig mer om strandskyddet, vilka regler som gäller eller hur du söker dispens för att till exempel bygga i strandnära läge? Då kan du ta del av webbutbildningen Strandskydd som tar 20-30 minuter av din tid i anspråk.
Klicka här för att komma till utbildningen Strandskydd

Introduktion till strandskyddslagstiftningen

Denna mer omfattande utbildning (som tar c:a 80 minuter) vänder sig i första hand till dig som kommer i kontakt med strandskyddsreglerna genom ditt arbete inom den offentliga förvaltningen (kommun, länsstyrelse, annan myndighet eller regionalt tillväxtorgan). Utbildningen ger dig tillfälle att lära dig mer om tillämpningen av reglerna.

Även denna introduktion är dock tillgänglig för alla. Är du politiker, medlem av en ideell organisation, företagare eller bara intresserad privatperson kan du mycket väl ha nytta av den.
Klicka här för att logga in till utbildningen Introduktion till strandskyddslagstiftningen

 

Gå webbutbildningen nu

Strandskydd (för allmänheten): www.strandskyddsdelegationen.se/larmer

Introduktion till strandskyddslagstiftningen (för förvaltning):
www.strandskyddsdelegationen.se/introlag