Torsdagen den 25 september 2104 höll Strandskyddsdelegationen ett webbseminarium på tema tillsyn av strandskyddsområden.

Seminariet finns tillgängligt att se i efterhand på www.strandskyddsdelegationen.se/tillsyn

Tillsyn av strandskyddsärenden är ett av kommunens viktiga men ibland svårhanterliga åtaganden. I webbseminariet hör vi om exempel från kommuner som arbetar förebyggande med planerad tillsyn, men också om hur man kan hantera vanligt förekommande så kallade händelsestyrda ärenden. I fokus för webbseminariet är vad som är speciellt för tillsyn i just strandskyddsärenden.

Är kanske strandskyddstillsynen speciellt utmanande? Vi tar upp frågan om hur tjänstemän kan hantera och uppfatta svåra samtal med allmänheten som berör överträdelser av strandskyddsreglerna.

Ur innehållet

Vi inleder med ett kortare avsnitt som är riktat till kommunpolitiker samt förvaltningschefer. Vilken nytta och vinster för kommunen finns med en förebyggande strandskyddstillsyn och vad åligger kommunen som myndighet?

Avsnitten som riktar sig till dig som handlägger strandskyddsärenden innehåller exempel från kommuner samt vägledning från Länsstyrelsen och Naturvårdsverket.

Medverkande

Kristina Höök Patriksson, Länsstyrelsen Västra Götaland
Johanna Engström & Elisabeth Berggren, Skellefteå kommun
Margareta Svenning, Länsstyrelsen Skåne
Carmita Lundin, SKL
Aino Alhem, Åklagarmyndigheten
Filippo Bassini, Polismyndigheten
Erik Pettersson & Carina Molin, Värmdö kommun
Leena Wikmalm, Svensson & Wikmalm
Johanna Ersborg, Strandskyddsdelegationen
m fl

Vill du veta mer om hur våra webbseminarier fungerar, till exempel vad man kan göra när man tittar i efterhand, hittar du mer information här.

Tillsyn av strandskyddsområden

Webbseminarium i inspelad version finns på: www.strandskyddsdelegationen.se/tillsyn