Tisdagen den 24 mars höll Strandskyddsdelegationen tillsammans med SKL ett webbseminarium på tema strandskyddet på kartan. Svårigheten med en tillförlitlig redovisning av strandskyddet är en utmaning. Strandskyddsdelegationens arbetsgrupp Öppna data gnomför ett pilotprojekt med en karttjänst för ansökan av strandskyddsdispens där informationen görs tillgänglig för handläggare, överinstanser, vidareutvecklare och medborgare.

Webbseminariet med en demonstration av kartverktyget kan ses i efterhand här: http://www.strandskyddsdelegationen.se/oppnadata_pilot

Chatten är endast öppen under direktsändning, eventuella frågor besvaras via epost: s.strandskyddsdelegationen@regeringskansliet.se.

Länk till webbkartan: www.strandskyddsdelegationen.se/oppnadata_karttjanst

Webbkartan är byggd i öppen källkod (www.oemap.se)

Länk till e-ansökan: https://demo.e-tjansteportalen.se/oversikt/overview/36

E-tjänsten är byggd i öppen källkod (www.oeplatform.se)

Ur innehållet:

Öppna data och strandskydd? Lärke Johns, ordförande i Strandskyddsdelegationen och Bengt Kjellson, GD Lantmäteriet.

Digitaliseringens möjligheter. Daniel Antonsson, Center för e-samhället, SKL

Demonstration av kartverktyget. Petronella Enström, GIS-samordnare, Sundsvalls kommun/RIGES-projektet.

Diskussion om innebörd och konsekvenser. Panel med Lars Hägg, Lantmäteriet och arbetsgruppsledare Öppna data, Eveline Savik, jurist på Strandskyddsdelegationen, Maria Ericsson, Länsstyrelsen Västra Götaland och Tomas Johnsson, Samhällsbyggnadschef Malung-Sälen.

Vill du veta mer om hur våra webbseminarier fungerar, till exempel vad man kan göra när man tittar i efterhand, hittar du mer information här.

Se webbseminariet här

www.strandskyddsdelegationen.se/oppnadata_pilot