Onsdagen den 17 december 2014 direktsände Strandskyddsdelegationen ett webbseminarium som handlar om strandskydd i detaljplan. Seminariet tar upp tolkningsfrågor kring de särskilda skälen som blir aktuella vid upphävande av strandskydd i detaljplan. Skälen är desamma som vid dispensprövningar, men frågeställningarna skiljer sig ofta vid planläggning av större områden och i tätort. Seminariet behandlar också planläggning i förhållande till strandskyddets syften.

Vi vänder oss i första hand till detaljplanerare i syfte att komplettera seminariet ”De sex särskilda skälen” från den 17 juni 2014.

Webbseminariet kan ses i efterhand här: www.strandskyddsdelegationen.se/detaljplan

Ur innehållet

  • Likheter och olikheter vid dispens respektive upphävande. Vad kan regleras och inte m.m.
  • Planläggning av badplats och utökad camping i Sala kommun
  • Tätortsutveckling i Gnesta kommun
  • Hantering av 5:e skälet
  • Frågor och diskussionspanel.

Medverkande

Johanna Ersborg, Strandskyddsdelegationen
Yvonne Svensson, rättschef på Boverket
Jonas Ledelius, länsjurist på Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Yvonne Seger, planarkitekt SWECO (tidigare Länsstyrelsen)
Kristina Grape, planarkitekt Klara Arkitektbyrå (tidigare Länsstyrelsen)
Dan Ola Norberg, stadsarkitekt Sala kommun
Tomas Enqvist, planarkitekt Gnesta kommun
m.fl.

Vill du veta mer om hur våra webbseminarier fungerar, till exempel vad man kan göra när man tittar i efterhand, hittar du mer information här.

Se webbseminariet här

www.strandskyddsdelegationen.se/detaljplan

Vad tyckte du om seminariet?

Klicka här för utvärdering som tar någon minut att fylla i