Onsdagen den 12 november 2014 direktsände Strandskyddsdelegationen ett webbseminarium som handlar om tillämpningen av LIS-reglerna. Experter och praktiker presenterar olika möjligheter att göra en LIS-plan som är anpassad till de lokala förutsättningarna och hur dispenser enligt LIS hanteras. Seminariet syftar till att vara ett stöd för att tillämpa LIS-reglerna och ta vara på möjligheterna till landsbygdsutveckling i strandnära lägen.

Webbseminariet kan ses i efterhand på www.strandskyddsdelegationen.se/lis-tillampning

Ur innehållet

• Utpekande av LIS-områden i översiktsplan
• Dispensprövning enligt LIS
• Exempel på detaljplan inom LIS-område
• LIS och Ekoturism
• Diskussion och debatt om LIS – medborgarperspektiv och långsiktig hållbarhet
• Koppling till Fastighetsbildningslagen

Medverkande

Ulrika Åkerlund, Boverket
Peder Seidegård och Clara Ganslandt, Länsstyrelsen Västerbotten
Sonja Eliasson, Storumans kommun
Sune Höglander, Agneta Sahlström, Christina Myrestam, Nordmalings kommun
Pernilla Helmersson, Umeå kommun
Annika Karlsson, Bengtsfors kommun
Marika Östemar och Hans C Lindberg, Finspångs kommun
Peter Nordström, Ydre kommun
Jan Persson och Emma Hagström, Länsstyrelsen Östergötland
Bente Plöen och Sören Linder, Arvika kommun
Ingela Boije af Gennäs, Lantmäteriet
Göran Stenman, mark- och miljödomstolen Vänersborg
Eveline Savik och Johanna Ersborg, Strandskyddsdelegationen
m fl

Mer om LIS

Rättsfall

Vill du veta mer om hur våra webbseminarier fungerar, till exempel vad man kan göra när man tittar i efterhand, hittar du mer information här.

Se webbseminariet här

www.strandskyddsdelegationen.se/lis-tillampning

Vad tyckte du om seminariet?

Klicka här för utvärdering som tar någon minut att fylla i