Webbseminariet Det börjar med vatten direktsändes den 14 maj 2014. Du kommer till en inspelad version av seminariet via www.strandskyddsdelegationen/vatten.

När du följer seminariet i efterhand kan du i vår mediespelare hoppa till de delar som du är mest intresserad av, söka bland föreläsarnas presentationsbilder och ladda ned deras presentationer.

Här finns information (på engelska) om tekniska krav för spelaren och support om du stöter på problem (som kan vara till hjälp för IT-avdelningen): http://edge.media-server.com/m/player/help/faq.php?lan=en

Innehåll

Detta kunskapsseminarium är delvis inspelat i Kristianstads vattenrike och har tre teman. Ett tema är biologisk mångfald och konsekvenser av olika typer av exploatering i strandområdet – ett svar på önskemål från handläggare som inte har sin bakgrund inom biologi och miljö.

Ett annat tema är hur man i biosfärområden har lyckas värna helt olika intressen av strandområden genom långsiktig samverkan för att både bevara och utveckla. Ett tredje tema handlar om vad som egentligen ska bedömas vara vatten när vi går från analogt till digitalt och öppna data.

Välkommen till Strandskyddsdelegationens webbseminarier
Lärke Johns, ordförande, Strandskyddsdelegationen

Avsnitt: Strandskyddet och biologisk mångfald

Strandskyddslagens syfte; lagstöd
Eveline Savik, jurist, Strandskyddsdelegationen

Åtgärder kring strandkant och påverkan på biologisk mångfald
Fredrik Nordwall, Havs- och vattenmyndigheten

Några råd för att upprätthålla strandskyddets syften vid exploatering
Claes Nihlén, Helsingborgs kommun

Avsnitt: ”Vad är vatten?”

Var går vattenlinjen…? Strandskyddat område i lagen
Eveline Savik

Vägen till Digitala samhället 2034 och Öppna data. Konsekvenser för t ex strandskydd
Daniel Antonsson, SKL CeSam, och Lars Hägg, Lantmäteriet

Avsnitt: Samverkan för hållbar utveckling

Biosfärområden – arenor för samverkan
Göran Blom, Naturvårdsverket

Kristianstads vattenrike. Från konflikt till utveckling och tillväxt
Carina Wettemark, Kristianstad kommun

Frågor, sammanfattning och information om kommande utbildningar

Klicka här för att ladda ned agendan i pdf-format.

 

 

Det börjar med vatten

Webbseminariet i inspelad version på:

www.strandskyddsdelegationen.se/vatten