Tisdagen den 17 juni 2104 höll Strandskyddsdelegationen ett webbseminarium på tema särskilda skäl. Seminariet djupdyker i prövningsprocessen av strandskyddsärenden och fokuserar på situationer som ofta vållar huvudbry och där tillämpningen kan uppfattas som svår.

Seminariet finns tillgängligt att se i efterhand på http://www.strandskyddsdelegationen.se/sarskildaskal (får du problem på grund av cachning kan du även gå in direkt via den här länken). Föreläsarnas presentationsbilder finns att ladda ned på samma plats.

Ur innehållet:

  • Vad är särskilda skäl och vad är inte särskilda skäl? De sex särskilda skälen och hur de förhåller sig till övriga bestämmelser om strandskydd. (Skäl för LIS behandlas inte denna gång utan i ett separat webbseminarium under hösten 2014.)
  • Särskilt om särskilda skäl vid undantag i detaljplan – detaljplanerarens perspektiv och utmaningar.
  • Vanliga orsaker till att dispenser upphävs.
  • Diskussionspanel med representanter från kommun, länsstyrelse och mark- och miljödomstol.

Seminariet vänder sig till plan- och bygghandläggare, samhällsplanerare samt miljöhandläggare på kommun och länsstyrelser men även till politiker och berörda centrala myndigheter som i sitt arbete kommer i kontakt med strandskyddsärenden.

Medverkande:

Johan Larsson och Henrik Höglund, Vaxholms stad
Margareta Svenning, Länsstyrelsen i Skåne
Peter Ardö, Mark- och miljödomstolen Vänersborg
Tomas Johnsson, Älvdalens kommun
Johanna Ersborg, Strandskyddsdelegationen
m fl

 

De sex särskilda skälen

Webbseminarium
i inspelad version finns på www.strandskyddsdelegationen.se/sarskildaskal