Via länken www.strandskyddsdelegationen.se/1-sep kommer du till en inspelad webbsändning om de nya regler för strandskyddet vid små sjöar och vattendrag som börjar att gälla den 1 september 2014. Den varar 36 minuter.

I webbsändningen går Strandskyddsdelegationens jurist Eveline Savik igenom lagändringen och dess olika delar. Naturvårdsverkets Per Nilsson berättar om vilka bedömningar Naturvårdsverket gör när det gäller vilka typer av områden som kan komma i fråga för ett hävande av strandskyddet enligt de nya reglerna och andra avgränsningsfrågor. Boverkets rättschef Yvonne Svensson informerar om följdändringar i plan- och bygglagen (PBL) och hur de nya reglerna påverkar pågående planärenden.

I ett separat inslag sätter Linnea Rosenlöf från Naturmiljöenheten på Miljödepartementet regeländringen i sitt sammanhang: www.strandskyddsdelegationen.se/1-sep2

I spelaren som startar via länken ovan kan du ladda ned presentationen som används under sändningen i pdf-format och det går även att hoppa mellan olika bilder i presentationen.

Du som är intresserad av regeländringarna den 1 september rekommenderas också att läsa vår intervju med Naturvårdsverkets miljöjurist Olof Ekström.

Ändrade regler 1 sep 2014

Webbsändningen finns på:

www.strandskyddsdelegationen.se/1-sep

Inslag med Miljödepartementets Linnea Rosenlöf:

www.strandskyddsdelegationen.se/1-sep2