Seminarium: presentation av betänkande

Den 17 december kl. 09 – 10.30 presenterade Strandskyddsdelegationen betänkandet på Sheraton Stockholm Hotel. Läs mer här.

Seminarium i Kristianstads vattenrike

I april höll Strandskyddsdelegationen kunskapsseminarium på temat Det börjar med vatten i Kristianstads vattenrike, ett av de Biosfärområden som Unesco har utsett till modeller för hållbar utveckling. Syftet var att göra vattenekologi begripligt även för den som inte själv är biolog samt diskutera hur vi kan bevara naturens resurser och samtidigt utveckla ett område. Vi tog tempen på hur exploatering kan påverka den biologiska mångfalden i vatten och ger en inblick i rådande rättspraxis vad gäller tillämpningen av strandskyddreglerna.

Seminariet vände sig till strandskyddshandläggare och andra i offentlig sektor som ville fördjupa sina kunskaper. Ett 40-tal deltagare tog sig tiden att vara med i Kristianstad. Delar av seminariet filmades och går att se som en del av webbseminariet Det börjar med vatten på www.strandskyddsdelegationen.se/vatten.

Seminarium om översynsrapport

I slutet av november 2013 höll Strandskyddsdelegationen sitt första kunskapsseminarium då Naturvårdsverket och Boverket presenterade sin utvärdering och översyn av det nya regelverket för strandskydd.

Intresset var stort med 75 deltagare på plats i Stockholm. Eftersom ännu fler än dem som kunde komma har visat sitt intresse, har vi här lagt ut denna film av seminariet i sin helhet.

Seminarium_131029

Se filmen från seminariet 131129