Den 12 maj arrangerade Strandskyddsdelegationen arenakonferensen Dagens strandskydd – framtidens tillämpning. Deltagarna på konferensen kom från de flesta av landets hörn och representerade både tjänstemän och politiker på kommun, länsstyrelser, intresseorganisationer, markägare och myndigheter. Syftet med dagen var att deltagarna skulle få möjlighet att:

  • ta del Strandskyddsdelegationens verktyg och arbete
  • utväxla syn på hur strandskyddsreglerna tillämpas
  • ta tillvara på idéer om vad som kan göras för tillämpningen framöver

Du som inte hade möjlighet att delta kan se inledningstalare Conny Wahlström, statssekreterare hos Mehmet Kaplan, och Strandskyddsdelegationens ordförande Lärke Johns här:

Arenakonferens, del 1  

Dagens andra del var vikt åt dialog med delegaterna, nedan kan du se ett klipp där Kerstin Cederlöf (Naturvårdsverket), Bengt Kjellson (Lantmäteriet), Mikael Stamming (Region Skåne) och Jan-Olov Westerberg (Naturhistoriska riksmuseet) sammanfattar diskussionerna.

Dagen avslutades med en föreläsning med Camilla Sandström vid Umeå universitet med titeln Hållbar landsbygdsutveckling – på vems villkor?. Föreläsningen med påföljande frågestund samt en summering av eftermiddagens diskussioner med gruppledarna för arbetsgrupperna Tillsyn, Tillväxt, Tillämpning och Öppna data kan du ta del av i det sista klippet från dagen.

Arenakonferens, del 3

Här kan du ladda ner material och presentationer från dagen

Deltagarhäfte arenakonferens 2015
C. Wahlström Stranden som resurs
Presentation Strandskyddsdelegationen
C. Sandström Landsbygdsutveckling, men på vems villkor

Bilder från arenakonferensen 2015


Fotograf: Sören Andersson, 2See