Den 12 juni 2014 arrangerade Strandskyddsdelegationen arenakonferensen Ett strandskydd – flera perspektiv. Den här dagen vände sig till de som genom sin yrkesroll inom offentlig förvaltning, bransch- och intresseorganisationer eller regionala tillväxtorgan kommer i kontakt med strandskyddsreglerna och deras tillämpning.

Konferensen erbjöd möjlighet till dialog om tillämpningen av strandskyddsreglerna och utbyte av erfarenheter med andra verksamma inom området. Fokus låg på problemlösning och på arbete med deltagarnas framtagna goda exempel. Frågeställningar som togs upp var bland annat vad vi kan lära av dessa positiva erfarenheter och hur vi ytterligare kan förbättra och effektivisera tillämpningen av strandskyddsreglerna?

Strandskyddsdelegationen arbetar bland annat genom fyra arbetsgrupper: Tillämpning, Tillsyn, Tillväxt och Öppna data. Representanter från arbetsgrupperna var närvarande under konferensen och bjöd på en inblick i de frågeställningar som de arbetar med. Under konferensen uppmanades deltagarna att komma med förslag och idéer kring hur tillämpningen av strandskyddsreglerna kan fortsätta att förbättras.

Här kan du ladda ned material och presentationer från arenakonferensen

Deltagarhäfte

Strandskyddsreglerna på en kvart

Strandskyddet och utvecklingen i hela landet

Positiva exempel I Arvika kommun

Positiva Exempel II Riges

Strandskyddsdelegationens arbetsgrupper och nyckelfrågor

Bilder från arenakonferensen

Fotograf: Kristian Pohl