Den filmade föreläsningen omfattar ramarna för hur man vägleder i ett enskilt ärende i praktiken. Den innehåller även jävsreglerna och förvaltningslagen, diskussion om när och hur vägledning kan ske samt en bikupeövning om svåra rollkonflikter.

Till modulen hör även ett antal rollspelsövningar: ”Tomtplatsavgränsningen”, ”Bryggan” och ”Båthuset” som du kan ladda ner som pdf till höger.

Idé för upplägg av möte

1. Se filmen
2. Presentationen Vägledning utan att bli jävig (som visas i bakgrunden i filmen) kan visas parallellt med filmen
3. Dela ut skriften från Tillsyns- och föreskriftsrådet
4. Genomför rollspel

Föreläsningen är riktad till tillsynsvägledare inom strandskydd på länsstyrelserna, men kan vara av generell relevans för myndighetsutövare i olika roller. T.ex. kommunhandläggaren som både ska uppfylla servicerollen och ta myndighetsbeslut.

Ladda ner materialet här

Vägledning utan att bli jävig

Skrift från Tillsyns- och föreskriftsrådet

Situationer för rollspel