Varje ärende är unikt och genom att lära sig hitta i processen och ställa sig de rätta frågorna kan man på egen hand nå fram till svaren. Genom att använda Strandskyddsdelegationens interaktiva guide för dispensbeslut får man öva sig i att svara på frågorna ”Var i processen finns kärnfrågan?” och ”Vilka frågor är viktigast att ställa sig?”. Att man t.ex. frågar sig om strandskyddet gäller och åtgärden omfattas av förbud innan frågan om villkor i dispensbeslutet kommer upp. Guiden beskriver systematiken i juridiken – att stegvis gå igenom ett ärende.

Ett Givande möte på tema Systematik i strandskyddsärenden kan inledas med en gemensam test av verktyget där alla får bekanta sig med vilka steg guiden innehåller, vilka frågor man behöver ställa sig och vilka lagtexter och länkar som finns i varje steg. I kompendiet finns övnings- och diskussionsfrågor som följer systematiken i guiden, dvs. som berör olika steg i bedömningarna.

Ett alternativ är att använda egna ärenden och diskutera vilka risker som finns i att hoppa över ett steg? Finns risk att man börjar diskutera olika frågor samtidigt? Vilka konsekvenser får det för dialog och bedömningar?

I filmen kan du som mötesarrangör se hur en av Strandskyddsdelegationens miljöjurister går igenom guiden och tar upp lokala exempel. Klippet är inte tänkt att visas på ett möte, den är snarare ett stöd för mötesledaren att titta på i förväg.

 

 

 

 

Ladda ner materialet här

Länk till den interaktiva guiden
Powerpoint Systematik i strandskyddsärenden
Kompendium med praktikfallsövningar