Detta är en filmad kort föreläsning där en av Strandskyddsdelegationens jurister beskriver strandskyddsreglernas syften, dess framväxt och nuvarande utmaningar. Strandskyddet sätts i kontext med miljökvalitetsmål, medvetenhet om klimatförändringar och frågan om framtida utveckling?

Kan vara en inledning för diskussion om strandskyddets roll i regionen, legitimiteten för regelverket och framtidens strandskydd.

Se filmen och följ presentationer genom att klicka på länken nedan, materialet kan även laddas ner som pdf till höger.

Se filmen

Strandskyddet i sitt sammanhang

 

Ladda ner materialet här

Bildmaterial Strandskyddet i sitt sammanhang