Kompendiet med övningar syftar till att problematisera olika skeden i strandskyddshandläggningen och undersöka hur olika kompetenser kan bidra med kunskap i ett ärende.

Materialet innehåller fingerade praktikfall och till varje övning finns kommentarer med tips på frågor att ställa samt tips på regler och rättsfall som kan användas som underlag. Övningarna har inget facit utan syftar alltså mer till att få igång en dialog mellan olika roller och kompetenser.

Övningarna kan kombineras med t.ex. Guide för dispensbeslut och Skrivövning dispensbeslut. För att bredda infallsvinklarna kan det vara en fördel att flera personer med olika roller är med och planerar mötet/övningarna.

Ladda ner materialet här

Kompendium med praktikfallsövrningar

Länk till interaktiv guide för dispensprövning