Ett urval av föreläsningar och diskussioner från webbseminariet Tillsyn av strandskyddsområden.

Materialet är framtaget för ett 3-4 timmar långt möte men man kan också välja att använda delar av materialet och använda egna eller regionala exempel för diskussionsövningarna.

Presentationen Givande möte TEMA Tillsyn (Powerpoint) som du kan ladda ner till höger innehåller diskussionspunkter och klickbara länkar till relevanta avsnitt i webbseminariet Tillsyn av strandskyddsområdet.

 

 

 

Ladda ner materialet här

Färdigt material med agenda och ppt publiceras inom kort, under tiden rekommenderar en titt på det material vi tagit fram om tillsyn.

Givande möte TEMA Tillsyn
Stöd i strandskyddstillsynen