Ett urval av föreläsningar och diskussioner från webbseminarierna De sex särskilda skälen, Kunskap och dialog om strandskydd, samt skriften Areella näringar och strandskydd. Alla undantagen gås igenom, vikt ligger dock vid det för areella näringar.

Materialet är framtaget för ett 3-4 timmar långt möte men man kan också välja att använda delar av materialet och använda egna eller regionala exempel för diskussionsövningarna.

Presentationen Givande möte TEMA Förbud och undantag (Powerpoint) som du kan ladda ner till höger innehåller diskussionspunkter och klickbara länkar till relevanta avsnitt i webbseminarierna. Du kan även ladda ner skriften Areella näringar och strandskydd.

 

Ladda ner materialet här

Givande möte TEMA Förbud och undantag
Areella näringar och strandskydd