Ett givande möte på tema Fastighetsbildning riktar sig till lantmätare, gärna tillsammans med strandskyddshandläggare och planerare.

Materialet är framtaget för ett 3-4 timmar långt möte men man kan också välja att använda delar av materialet och använda egna eller regionala exempel för diskussionsövningarna. Som grund för mötet ligger ett urval av föreläsningar och diskussioner från webbseminarierna Att göra och tillämpa LIS-planer & Kunskap och dialog om strandskydd, samt exempel med diskussionsfrågor.

Presentationen Givande möte TEMA Fastighetsbildning (Powerpoint) kan du som mötesledare ladda ner till höger, den innehåller diskussionspunkter och klickbara länkar till relevanta avsnitt i webbseminarierna. Du kan gärna lägga till lokala/regional exempel.

Ladda ner materialet här

Givande möte TEMA Fastighetsbildning

Givande möte TEMA Fastighetsbildning