Under den här rubriken har vi samlat material som lämpar sig för ett möte på 45-60 min. Det kan vara ett nämndmöte, men även ett kortare möte där politiker och tjänstemän diskuterar strandskydd tillsammans.

Upplägget består av en kort introduktion för att ge en överblick av strandskyddsreglerna, följt av fördjupning med utgångpunkt i diskussion. Fördjupningsavsnittet bygger på diskussion utifrån frågeställningar som kan diskuteras i smågrupper eller gemensamt om det är få deltagare.

 

Ladda ner materialet här

Kort givande möte för nämnd