En beskrivning av juristers arbetsmetod för att lösa juridiska frågor och en genomgång av de fyra centrala rättskällorna. Arbetsmetoden går ut på att identifiera rättsfrågorna, använda rättskällorna och dra slutsatser utifrån dessa frågor:

  • Vilka är rättsfrågorna?
  • Vilka rättskällor använder MÖD?
  • Vilka är MÖD:s slutsatser?

Filmen är tänkt som ingång till dialog kring egna eller typiska ärenden i regionen. Kan t ex kompletteras med skrivövning dispensbeslut.

Ladda ner materialet här

Introduktion skrivövning

Beslutsmall med hjälptexter och exempel

Skrivövning resonerande, Ariel Bäckfors

Skrivövning motivering, Amanda Havsvik

Länk till strandskyddsdomar.se