Ett urval av föreläsningar och diskussioner från webbseminariet Strandskydd i detaljplan. Ämnen som tas upp är till exempel likheter och olikheter för dispens och upphävande: Angeläget allmänt intresse och exempel från två kommuner.

Materialet är framtaget för ett 3-4 timmar långt möte men man kan också välja att använda delar av materialet och använda egna eller regionala exempel för diskussionsövningarna.

Presentationen Givande möte TEMA DP (Powerpoint) som du kan ladda ner till höger innehåller diskussionspunkter och klickbara länkar till relevanta avsnitt i webbseminariet Strandskydd i detaljplan.

 

Ladda ner materialet här

Givande möte TEMA DP