Ett urval av föreläsningar och diskussioner ur webbseminariet De sex särskilda skälen, liksom en genomgång av vår interaktiva guide för dispensprövning. Materialet innehåller många diskussionspunkter och filmsnuttar – kanske anledning att dela upp materialet på två dagar, eller välja ut vissa delar? Har ni möjlighet att avsätta en heldag så hinner ni gå igenom hela dagen och få djupgående koll på de sex särskilda skälen.

Presentationen Givande möte TEMA SÄRSKILDA SKÄL (Powerpoint) som du kan ladda ner till höger innehåller diskussionspunkter och klickbara länkar till relevanta avsnitt i webbseminariet De sex särskilda skälen.

 

 

 

 

Ladda ner materialet här

Givande möte TEMA SÄRSKILDA SKÄL
Det 5e särskilda skälet – MÖD och regeringen