Givande möten är Strandskyddsdelegationens samling med tips, övningar och igångsättare för workshoppar och dialogmöten. Syftet är att utveckla tillämpningen av strandskyddsreglerna inom kommuner, länsstyrelser, regioner och i alla andra berörda organisationer.

Fysiska möten där man kan diskutera och byta erfarenheter är ett efterfrågat komplement till Strandskyddsdelegationens utbildningar och verktyg. Här vill vi underlätta för planeringen och genomförandet av givande möten med erfarenhetsutbyte och dialog.

Vi har tagit fram en film för som beskriver ”Vad, hur och varför?” där vår pedagog förklarar syftet och hur man som mötesarrangör praktiskt går till väga. Den här filmen är inte tänkt att användas som material under möten, utan den är ett stöd för dig som undrar vad konceptet Givande möten egentligen är, och hur det kan användas.

Erfarenhetsutbyte och en god dialog är värdefulla när vitt skilda intressen och kompetenser möts, som i strandskyddsfrågor. Hur ska tillämpningen av lagen förbättras och en hållbar utveckling bejakas i vår region?

Vad som finns under menyn Givande möten

Här hittar du ett smörgåsbord att välja från för egen design av möten – allt ifrån en fristående videoföreläsning om juridisk metod till ett komplett upplägg för ett möte på tema Strandskydd i detaljplan med powerpointbilder, föreläsningar från webbseminarier och diskussionsfrågor.

Konceptet innehåller olika utbildningsmoduler, eller teman för möten, med bas i de verktyg och stöd som finns tillgängliga på Strandskyddsdelegationens webbplats. Allt material kan fritt användas efter önskemål och ni som designar mötet kan förstås välja andra avsnitt eller verktyg än de vi föreslår i våra ”moduler”. Regionala exempel kan vara mer relevanta och vårt urval är tänkta som förslag och inget annat.

Klicka i menyn till vänster för att komma till respektive tema för möte. Powerpointpresentationerna är tänkta för mötesledarna och övrigt material för mötesdeltagarna.

Se vad deltagarna har att säga om givande möten, låt dig inspireras.