Våra stränder är en gemensam naturtillgång som betyder mycket för såväl friluftsliv som djur- och växtliv. För att slå vakt om denna oersättliga tillgång omfattas land- och vattenområden intill strandlinjen av det generella strandskyddet. Under 2009–2010 genomfördes förändringar av strandskyddslagstiftningen.

Den 1 september 2014 infördes lättnader i kriterierna för att häva strandskyddet vid små sjöar och vattendrag. Länsstyrelsen kan upphäva strandskyddet vid små sjöar och vattendrag, om det område som upphävandet avser har liten betydelse för att tillgodose strandskyddets syften.

I menyerna till vänster kan du läsa mer om strandskyddsreglerna. Informationen finns även samlad i broschyren Strandskydd & dispens: Ladda ner här