Strandskyddsdelegationens skrifter

Areella näringar och strandskydd

Omslag_areella näringar

I broschyren Areella näringar och strandskydd beskrivs hur jordbruket, skogsbruket, fisket och renskötseln påverkas av strandskyddsreglerna. Broschyren är målgruppsanpassad och tittar närmare på undantaget och praxis, bl.a. genom flera exempel från Mark- och Miljööverdomstolen.

Ladda ner som pdf här: Areella näringar och strandskydd

Stöd i strandskyddstillsynen

Stod_i_strandskyddstillsynen_webb

Strandskyddsdelegationens skrift Stöd i strandskyddstillsynen vänder sig till dig som arbetar med strandskyddstillsyn i kommun eller  länsstyrelse.

Läs om hur du kan planera, genomföra och prioritera tillsynen så att den gör störst nytta för strandskyddets syften. Genom tillsynsstödet kan du som handläggare få stöd i att avgränsa strandskyddstillsynen eller lägga upp en tillsynskampanj utifrån din egen myndighets förutsättningar. Här finns även avsnitt som tar upp exempelvis: arbetsgång för ett ärende, de vanligaste överträdelserna, möjlighet att ta ut avgift för strandskyddstillsyn, vite och angränsande lagstiftning. Dessa avsnitt kan även användas för annan tillsyn än strandskyddstillsyn.

Skriften är ett komplement till Naturvårdsverkets och Boverkets handbok Strandskydd: en vägledning för planering och prövning.

Ladda ner som pdf här: Stöd i strandskyddstillsynen

Strandskydd och dispens

Strandksyddregler_webbBroschyr som överskådligt beskriver regelverket, dispensskäl, myndigheternas olika roller och vad som gäller för LIS-områden.

Ladda ner som pdf här: Strandskydd och dispens

 

Naturvårdsverkets och Boverkets vägledningar

Strandskydd – en vägledning för planering och prövning

Utvidgat strandskydd – en vägledning till underlag och beslut

Upphävande av strandskydd genom detaljplan