Samhällsbyggaren – Är det tillåtet att ändra i fastighetsindelningen?

I tidningen Samhällsbyggaren 5/15 skriver Ingela Boije af Gennäs, Lantmäteriet, och Eveline Savik, jurist och kommittésekreterare vid Strandskyddsdelegationen, om betydelsen av samverkan mellan myndigheter för att motverka att enskilda drabbas av motstridiga beslut.

Ladda ner artikeln som pdf

Gränsöverskridande möte vid Kukkolaforsen

Strandskyddsdelegationen besökte Haparanda och Kukkolaforsen för att samla in erfarenheter och reflektioner kring tillämpningen av strandskyddsreglerna. Det blev även en del jämförelser med hur strandskyddet ser ut på andra sidan forsen, i Finland.

Ladda ner artikeln som pdf

Samhällsbyggaren – Strandskydd, vad är det som gäller?

I tidningen Samhällsbyggaren 2/15 skriver Kajsa Andersson, naturvårdshandläggare vid Länsstyrelsen Dalarna, om strandskyddet och i vilka sammanhang undantag från reglerna kan beviljas.

Ladda ner artikeln som pdf

Samhällsbyggaren – Strandskydd, är det fritt fram att gräva vid stranden?

I tidningen Samhällsbyggaren 2/15 skriver Johanna Ersborg, jurist och kommittésekreterare vid Strandskyddsdelegationen, om vad bygg- och anläggningsföretagare bör tänka på vid arbete i närheten av strandområden.

Ladda ner artikeln som pdf

Besök hos Länsstyrelsen Värmland

Strandskyddsdelegationen besökte i januari Länsstyrelsen i Värmland, det första besöket i en turné till landets samtliga länsstyrelser.

Utökat strandskydd och LIS i fokus vid Värmlandsbesök

Arbetsgrupp Öppna data

Strandskyddsdelegationens arbetsgrupp Öppna data undersöker bland annat hur strandskyddsområden och dispenser kan göras mer lättillgängliga via en webbaserad tjänst.

De sätter strandskyddet på kartan

Tillsynsvecka i Västra Götaland

Mellan den 7-11 april 2014 anordnade Länsstyrelsen i Västra Götaland en vecka med fokus på olika sorters tillsyn. Strandskyddsdelegationen var på plats och följde arbetet med strandskyddstillsyn.

Tillsyn i regn och rusk

Studiebesök Stockholms skärgård

Den 20 februari 2014 besökte Strandskyddsdelegationen Stockholms skärgård tillsammans med representanter för Länsstyrelsen Stockholm. Här kan du läsa om besöket:

Studiebesök Stockholms skärgård

Studiebesök Gotland

Den 18 november besökte Strandskyddsdelegationen Gotland. Här kan du läsa om studiebesöken delegationen gjorde vid Bungenäs, Furillen och på Fårö:

Utveckling och bevarande i fokus vid Gotlandsbesök

Studiebesök Norrbotten

Den 12 september 2013 besökte Strandskyddsdelegationen Norrbotten för att studera strandskyddsfall. Ta del av delegationens intryck och tankar här:

Konkreta fallstudier vid besök i Norrbotten