På den här sidan har Strandskyddsdelegationen samlat information som riktar sig till politiker och tjänstemän på samhällsbyggnads- och miljönämnder i kommunerna. Detta material kan vara en utgångspunkt för diskussioner i nämnderna där strandskydd och strandskyddsärenden hanteras.

Broschyr om strandskydd och dispens

Här kan du ladda ner broschyren Strandskydd och dispens som överskådligt beskriver regelverket, dispensskäl, myndigheternas olika roller och vad som gäller för LIS-områden.

Webbseminarier

På vår hemsida finns flera webbseminarier som kan ses i efterhand. Vissa av dessa har inslag som riktar sig specifikt till politiker och lämpar sig väl för gemensamma diskussioner mellan nämnd och tjänstemän:

Webbseminariet Strandnära lägen, en resurs för landsbygdsutveckling: Seminariet har fokus på tillväxt och attraktivt boende på landsbygden. Seminariet inleds med några intervjuer av kommunpolitiker som valt att satsa på LIS. Se seminariet här (ca 45 minuter)

Webbseminariet Tillsyn av strandskyddsområden: Tar upp exempel från kommuner som arbetar förebyggande med planerad tillsyn– för att bedriva tillsyn där den gör störst nytta. Se seminariets avsnitt som handlar om vinster med planerad tillsyn och ansvar ur ett politikerperspektiv. Se avsnittet här (avsnittet pågår i ca 35 minuter)

Webbutbildning

Vill ni inför ert nämndmöte ge era politiker en introduktion till strandskyddsreglerna rekommenderar vi Strandskyddsdelegationens webbutbildning som tar cirka 20 minuter att genomföra, och som ger en bra grund för era gemensamma diskussioner. Genomför utbildningen här