På den här sidan samlar vi relevanta länkar till sidor hos Naturvårdsverket och Boverket du som kommer i kontakt med strandskyddsfrågor kan ha nytta av.

Naturvårdsverket om strandskydd

Samlingssida som leder dig vidare

Boverket om strandskydd

Utvärdering och översyn av de nya strandskyddsreglerna

Upphävande av strandskydd i detaljplan

Uppföljningstema landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS)

Sök stöd till planeringsinsatser i strandnära lägen