Landsbygdsutveckling och strandskydddets syften går hand i hand.

Strandskyddsdelegationen har sammanställt exempel på planering, projekt och verksamheter som är tillväxtfrämjande och samtidigt uppfyller syftet med strandskyddslagstiftningen. Exemplen har utgått från att tillväxt har flera olika dimensioner: ekonomisk, ekologisk/miljömässig och social (de så kallade hållbarhetsdimensionerna).

Förutom att främja nya perspektiv och nya tankesätt syftar de goda exemplen till att ge tjänstemän, förtroendevalda samt boende och företagare på landsbygden inspiration till hur utvecklingen av ett område kan förenas med strandskyddets syften och hur förutsättningar för tillväxt kan skapas genom ett samspel mellan utveckling och bevarande.

 

 

Ladda ner de goda exemplen här

Kristianstads Vattenrike
Oset och Rynningeviken
Sandnäset
Bungenäs
Burgsviken