Delegationen presenterar betänkandet

Den 17 december presenterade ordförande och några av ledamöterna i delegationen betänkandet. Presentationen följdes av frågestund.

Potpurri webbseminarier

Det mesta av det bästa från Strandskyddsdelegationens nio webbseminarier.

Demo processverktyget

En av våra miljöjurister presenterar den interaktiva guiden och processen för strandskyddsdispens.

Strandskyddsdelegationen berättar om utredningen

Delegationens spännande arbete börjar gå mot sitt slut, se några av ledamöterna berätta om arbetsprocesser och vad det resulterat i.

Givande möten

Funderar du över nyttan med givande möten och hur de ska genomföras? Ta gärna en titt på vår inspirationsfilm, här kan du få tips och höra vad tidigare deltagare har att säga.

Strandskydd och fastighetsbildning

Ingela Boije af Gennäs, Lantmäteriet, och Johanna Ersborg, Strandskyddsdelegationen, diskuterar avstyckning, arrenden, ombildning, bostadsändamål och mycket mer. Presentationen går att ladda ner under bildmaterial till höger.

Strandskyddsdelegationens arenakonferens 2015

Förmiddagen var vikt åt dialog med Strandskyddsdelegationens ledamöter, vilka här summerar diskussionerna (mer information om programmet hittar du under fliken Konferenser till vänster).

Här kan du höra några röster om dagen och dialogen, bl.a. om tillämpnings med- och motgångar.

Strandskyddet i sitt sammanhang

Johanna Ersborg, miljöjurist på Strandskyddsdelegationen, förklarar strandskyddets syften och uppkomst på dryga tio minuter. Vill du även följa Powerpointpresentationen parallellt kan du klicka på den här länken så öppnar sig mediaspelaren. Presentationen går även att ladda ner under bildmaterial till höger.

Strandskyddsdelegationens arenakonferens 2014

Konferensen erbjöd möjlighet till dialog om tillämpningen av strandskyddsreglerna och utbyte av erfarenheter med andra verksamma inom området (mer information om programmet hittar du under fliken Konferenser till vänster).

Biologisk mångfald på två minuter

Hur kan byggandet av en brygga påverka miljön och vad bör man tänka på om man vill bygga en? Det är en av de frågor som Fredrik Nordwall, enhetschef på enheten för biologisk mångfald på Havs- och vattenmyndigheten, ger svar på i denna film.

Från vattensjukt till vattenrikt

I denna film berättar Carina Wettemark, chef för Biosfärenheten på Kristianstad kommun, om hur kommunen i samverkan med olika intressen har arbetat för att bevara och utveckla biosfärområdet Vattenriket. Det har både ökat den biologiska mångfalden, gett stadsborna tillgång till vattnet och skapat tillväxt för Kristianstads besöksnäring.

Ladda ner bildmaterial här

Strandskydd och fastighetsbildning

Bildmaterial Strandskyddet i sitt sammanhang