Det här interaktiva guiden är tänkt att hjälpa till att sortera de frågor man ska ställa sig och bedöma som handläggare vid handläggning av en ansökan om strandskyddsdispens.