Datum och tid
Datum - 17 juni 2014
13:00 - 16:00

Webbseminarium riktat till strandskyddshandläggare på temat Särskilda skäl för dispens och undantag från strandskyddet.

Direktsändning den 17 juni 2014 kl. 13:00-ca 16:00 på www.strandskyddsdelegationen.se/sarskildaskal.

Seminariet kommer också att vara tillgängligt i efterhand.