Datum och tid
Datum - 14 maj 2014
13:00 - 15:30

Ett webbaserat seminarium den 14 maj 2014 riktat främst till handläggare av strandskydd på kommun och länsstyrelser. Seminariet ska ge fördjupad kunskap om strandskyddets syften och samtidigt inspirera till samverkan i syfte att både bevara och utveckla i strandnära områden.

Vissa avsnitt riktar sig till handläggare som inte har bakgrund inom miljö eller biologi, andra är mer generella och intressanta även för en bredare krets på de berörda myndigheterna.