Datum och tid
Datum - 13 november 2014
Hela dagen

Den 13 november 2014 lanseras uppdaterade versioner av Strandskyddsdelegationens webbutbildningar. Webbutbildningarna kommer att innehålla fler interaktiva delar och bland annat informera om de regler för strandskydd vid små sjöar och vattendrag som trädde i kraft från och med den 1 september i år. Utbildningen Introduktion till Strandskyddslagstiftningen som riktar sig till dig som kommer i kontakt med strandskyddsreglerna i ditt arbete kommer även att kompletteras med ett nytt kapitel gällande strandskyddstillsyn.