Datum och tid
Datum - 12 februari 2014
Hela dagen

Den 12 februari 2014 sammanträder Strandskyddsdelegationens expertgrupp.

Du kan läsa mer om de grupper som stödjer Strandskyddsdelegationens arbete här