Datum och tid
Datum - 14 april 2015
Hela dagen

Den 14 april 2015 sammanträder Strandskyddsdelegationens expertgrupp.