Datum och tid
Datum - 21 oktober 2015
Hela dagen

Den 20 oktober 2015 sammanträder Strandskyddsdelegationens expertgrupp.