Datum och tid
Datum - 20 augusti 2015
Hela dagen

Den 20 augusti 2015 sammanträder Strandskyddsdelegationens expertgrupp.