Datum och tid
Datum - 23 november 2015
12:30 - 14:30

Den 23 november sammanträder Strandskyddsdelegationens expertgrupp för sista gången.