Datum och tid
Datum - 25 februari 2015
13:00 - 16:00

Den 25 februari 2015 sammanträder Strandskyddsdelegationens expertgrupp.