Datum och tid
Datum - 10 september 2014
09:00 - 12:00

Den 10 september 2014 sammanträder Strandskyddsdelegationens expertgrupp.

Du kan läsa mer om de grupper som stödjer Strandskyddsdelegationens arbete här