Datum och tid
Datum - 10 december 2014
13:00 - 16:00

Den 10 december 2014 sammanträder Strandskyddsdelegationens expertgrupp.