Datum och tid
Datum - 20 oktober 2015
Hela dagen

Den 20 oktober 2015 sammanträder Strandskyddsdelegationen.