Datum och tid
Datum - 27 augusti 2015
Hela dagen

Den 27 augusti 2015 sammanträder Strandskyddsdelegationen.