Datum och tid
Datum - 25 juni 2015
Hela dagen

Den 25 juni 2015 sammanträder Strandskyddsdelegationen.