Datum och tid
Datum - 25 september 2014
13:00 - 16:00

Den 25 september 2014 sammanträder Strandskyddsdelegationen i Stockholm.