Datum och tid
Datum - 10 december 2014
Hela dagen

Den 10 december 2014 sammanträder Strandskyddsdelegationen i Stockholm.