Datum och tid
Datum - 20 november 2015
Hela dagen

Den 20 november 2015 sammanträder Strandskyddsdelegationen.