Datum och tid
Datum - 22 oktober 2014
Hela dagen

Den 22 oktober 2014 gör Strandskyddsdelegationen ett studiebesök hos Länsstyrelsen Västra Götaland för att ta del av konkreta strandskyddsärenden och träffa representanter från Mariestad, Mellerud och Region Västra Götaland.