Datum och tid
Datum - 30 september 2014
Hela dagen

Strandskyddsdelegationen kommer att delta i Kustmötet 2014. Mötet genomförs i samverkan mellan Statens geotekniska institut (SGI), Kristianstad kommun och Erosionsskadecentrum. Fokus för årets Kustmöte kommer att vara hur olika aktörer bättre kan sammarbeta. Senaste nytt om kustplanering och förvaltning, kustskydd, erosion och angränsande områden kommer även att presenteras.

Du kan läsa mer om Kustmötet 2014 här.